Spółki

Kancelaria proponuje usługi polegające na zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu, dziele­niu, likwidacji.

Opracowujemy projekty umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał i rejestru­jemy spółki w sądzie rejestrowym. Pomagamy zakładać oddziały i przedstawicielstwa.

Inwestycje budowlane

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami.

RODO

Kancelaria pomaga dostosować funkcjonujące w firmie zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych do wymogów RODO.

Kancelaria przeprowadzając wdrożenie ochrony danych osobowych w pierwszej kolejności dokonuje oceny działalności spółki pod kątem ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, ustalonej organizacji i kultury pracy oraz indywidualnych potrzeb, a następnie przygotowuje kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do Państwa potrzeb i wymogów zgodnych z przepisami RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Compliance

Kancelaria pomaga zapewnić zgodność z obowiązującymi normami, politykami i przepisami prawa.

Naszym kluczowym wyzwaniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie z czym spółka lub instytucja musi lub powinna być zgodna a następnie ograniczanie ryzyka braku takiej zgodności.

Nowoczesne Technologie

Kancelaria wspiera fundusze Venture Capital oraz startupy w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Kancelaria pomaga zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i wymaganiami procesu inwestycynego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).