Świadczy doradztwo biznesowe i obsługę prawną spółek kapitałowych i instytucji państwowych w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, procedury administracyjnej. Przygotowuje kompleksowe analizy prawne i przeprowadza audyty. Wspiera w tworzeniu procedur służących eliminowaniu niewłaściwych praktyk, w tym koordynuje procesy związane z kontrolą wewnętrzną, ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Zapewnia Reprezentuje klientów korporacyjnych i instytucjonalnych przed sądami oraz organami administracji.

Korzysta z bogatego doświadczenia zawodowego prawnika współpracującego z krakowskimi kancelariami radcowskimi, urzędnika państwowego i kierownika kontroli wewnętrznej agencji rządowej, a także radcy prawnego instytucji sektora energetycznego.

Wieloletnia praca w strukturach agencji płatniczej dysponującej funduszami unijnymi pozwala na skierowanie zaproszenia do współpracy w zakresie pomocy prawnej dla beneficjentów programów unijnych.

Prelegentka i uczestniczka wielu szkoleń i konferencji naukowych w zakresie prawa oraz kontroli i audytu. Wykładowca niepublicznych placówek oświatowych. Doświadczony trener prawa współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi.

Zaangażowana w pracę na rzecz Samorządu zawodowego radców prawnych będąc jednocześnie Członkiem komisji ds. promocji i wykonywania zawodu radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.