Specjalizuje się w sprawach związanych z realizacją różnorodnych inwestycji budowlanych, w szczególności w  zakresie energetyki odnawialnej, prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie gospodarczym, prawie energetycznym, prawie budowlanym oraz tematyce obrotu nieruchomościami.

Zapewnia kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym począwszy od nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, po kwestie związane z eksploatacją zabudowanych nieruchomości oraz zrealizowanych inwestycji.

Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach dotyczących projektów związanych z energią odnawialną oraz nieruchomościami.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań prawnych (due dilligence) spółek prawa handlowego, nieruchomości oraz projektów inwestycyjnych.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w strukturach firm międzynarodowych, pozwala na udzielanie wsparcia prawnego dla funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych działających na rynku polskim.