Nowoczesne Technologie

przez Super User

Kancelaria wspiera fundusze Venture Capital oraz startupy w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Kancelaria pomaga zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i wymaganiami procesu inwestycynego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Zadaniem kancelarii jest ocena zgodności działalności beneficjenów POIR w zakresie:

  1. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
  2. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
  3. płatności wydatków związanych z projektem;
  4. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
  5. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
  6. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
  7. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
  8. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  9. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
  10. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów

Zwieńczeniem każdego audytu jest sporządzenie raportu obejmującego wszystkie ryzyka prawne (pogrupowanie na podstawie ich stopnia istotności – od niskiego do wysokiego) wykryte podczas badania. Raport końcowy zawiera również rekomendacje mające na celu zniwelowanie wykrytych ryzyk i niezgodności oraz sugerowane rozwiązania mogące usprawnić funkcjonowanie spółki oraz lepsze zabezpieczenie jej interesów.