Prawo pracy

Kancelaria pomaga zarządzać zespołami ludzkimi poprzez stworzenie wydajnego systemu wewnętrznych norm prawa pracy.

Kancelaria pomaga zarządzać zespołami ludzkimi poprzez stworzenie wydajnego systemu wewnętrznych norm prawa pracy.

W ramach naszych usług, kancelaria dokonuje audytów prawnych pod kątem prawa pracy, opracowuje dokumentację pracowniczą oraz sporządza i weryfikuje wewnętrzne źródła prawa pracy. Doradztwo w zakresie zawierania zakładowych i ponadzakładowych układów i porozumień a także negocjacje ze związkami zawodowymi i indywidualnymi pracownikami to specjalizacja naszej kancelarii prawnej. Prawo pracy to także wspieranie naszych Klientów podczas zwolnień pracowniczych oraz restrukturyzacji.

W sytuacji, gdy sporu nie można uniknąć, kancelaria prawna reprezentuje Klientów przed sądami oraz podczas negocjacji ugodowych i rokowań. Nasza kancelaria nie unika spraw trudnych i kontrowersyjnych – w tym związanych z mobbingiem, dyskryminacją oraz molestowaniem seksualnym.

Jasne zasady, które tworzy nasza kancelaria prawa pracy, eliminują konflikty.

W ramach praktyki kancelarii prawnej prawa pracy m.in.:

  • przeprowadzamy audyty prawne z zakresu prawa pracy,
  • opracowujemy dokumentację pracowniczą (m.in.: umowy o pracę, kontrakty managerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności),
  • sporządzamy i weryfikujemy m.in.: regulaminy pracy, wynagradzania, telepracy; statuty, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe,
  • obsługujemy zwolnienia zbiorowe i indywidualne,
  • reprezentujemy w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy – zarówno przed sądami, jak i w negocjacjach (w tym w sprawach związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem seksualnym),
  • wspomagamy Klientów w negocjacjach w razie powstania sporu zbiorowego prawa pracy;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu prawa pracy.