RODO

Kancelaria pomaga dostosować funkcjonujące w firmie zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych do wymogów RODO.

Kancelaria przeprowadzając wdrożenie ochrony danych osobowych w pierwszej kolejności dokonuje oceny działalności spółki pod kątem ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, ustalonej organizacji i kultury pracy oraz indywidualnych potrzeb, a następnie przygotowuje kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do Państwa potrzeb i wymogów zgodnych z przepisami RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 

W ramach czynności wdrożeniowych oferta Kancelarii obejmuje następujące obszary:

 • Analiza ryzyka, 
 • Usuwanie danych,
 • Rejestr czynności przetwarzania,
 • Weryfikacja podstaw przetwarzania,
 • Zgłaszanie naruszeń,
 • Spełnienie nowego obowiązku informacyjnego,
 • Ocena skutków dla ochrony danych,
 • Zmiana współpracy z organizacjami którym powierzane są dane osobowe.

Ponad powyższy zakres zaleca się podjęcie działań mających na celu dostosowanie środków technicznych i organizacyjnych tj. w szczególności:

 • analiza aktywów IT oraz stosowanych zabezpieczeń,
 • określenie odpowiednich środków technicznych,
 • ocena adekwatności zastosowanych zabezpieczeń,
 • stworzenie procedury m.in.: szyfrowania danych osobowych i pseudonimizacji,
 • zapewnienia ciągłości działania, regularnego testowania zastosowanych środków.
 • wprowadzenie procedur postępowania z danymi (zasady czystego biurka, czystego ekranu, polityki kluczy, itd.).

W obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy wykraczającej poza obszar kompetencji Kancelarii współpracujemy z ekspertami dziedzinowymi.