Inwestycje budowlane

W ramach praktyki prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych zapewniamy m.in.:

1. procesy due dilligence oraz audyty dla transakcji M&A oraz project finance inwestycji budowlanych (również o zasięgu międzynarodowym)

2. negocjacje i przygotowywanie umów w procesie inwestycyjno-budowlanym (umowy z projektantami, zabezpieczenia prawa do nieruchomości, umowy o roboty budowlane, FIDIC, dostawy, NDA itp.)

3. wsparcie prawne przy pozyskiwaniu środków finansowych w ramach project finance, z banków komercyjnych oraz funduszy europejskich

4. wsparcie prawne w postępowaniach przetargowych

5. postępowania administracyjne w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego