Spółki

Kancelaria proponuje usługi polegające na zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu, dziele­niu, likwidacji.

Opracowujemy projekty umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał i rejestru­jemy spółki w sądzie rejestrowym. Pomagamy zakładać oddziały i przedstawicielstwa.

Kancelaria oferuje obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia), przygotowujemy projekty uchwał organów, a także dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy. Świadczymy doradztwo w zakresie prawnych aspektów reorganizacji i opty­malizacji działalności. Zapewniamy także reprezentację Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień.

Nasza Kancelaria szczególnie służy pomocą osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą - doradzamy wybór formy prawnej nowego przedsięwzięcia, analizuje słabe i mocne strony danej formy organizacyjnej, tak by wybrać tą najkorzystniejszą dla Klienta.

Ponadto oferujemy:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • sporządzenie umowy spółki,
  • udział w negocjacjach pomiędzy uczestnikami spółki,
  • prowadzenie lub koordynacja procedur rejestracyjnych i zgłoszeniowych.

Zapewniamy szybkie i skuteczne przeprowadzenie rejestracji nowych firm, zajmujemy się wszystkimi formalnościami do momentu wpisu do KRS lub EDG.

Ponadto doradzamy w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, a także przygotowujemy projekty kontraktów handlowych.

Dla młodych przedsiębiorców mamy bardzo korzystne warunki stałej obsługi prawnej.