Spory sądowe i arbitrażowe

Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania spornego. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód. Oceniamy ryzyko zaistnienia sporu i opracowujemy długofalowe strategie procesowe. Zastępujemy Klientów przed właściwymi sądami i organami oraz egzekwujemy zapadłe rozstrzygnięcia. Opracowujemy potrzebne dokumenty i pisma procesowe.
Zespół posiadaja bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych, tak przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi.

Mając na uwadze, że spór sądowy nie zawsze stanowi najlepszą drogę do sukcesu proponujemy alternatywne rozwiązania analizując szczegółowo każdą sprawę.