Umowy

Naszym klientom proponujemy kompleksowe opracowanie umów, co pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych sporów. Mając na względzie szybkość obrotu i wymogi dzisiejszego biznesu jesteśmy bardzo elastyczni i szybko reagujemy na potrzeby klientów pojawiające się w tej materii.

Zlecając nam analizę lub sporządzenie umowy mają Państwo pewność, że zostanie ona przygotowana zgodnie z Państwa założeniami, zabezpieczając Państwa interesy w sposób jak najbardziej właściwy.

W ramach praktyki prawa umów w obrocie gospodarczym:

  • ustalamy cele jakie zamierza osiągnąć Klient i do tego dostosowujemy rozwiązania prawne;
  • negocjujemy i przygotowujemy kontrakty handlowe;
  • ustalamy zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonaniu zobowiązań i bazując na doświadczeniach własnych oraz Klienta proponujemy konkretne rozwiązania prawne;
  • zapoznajemy się ze specyfiką branży oraz Klienta oraz potencjalnego kontrahenta i ewentualnie jego branży;
  • weryfikujemy stan prawny aktywów stanowiących przedmiot planowanej transakcji oraz sytuację prawną przyszłego kontrahenta;
  • przygotowujemy główne założenia umowy mając na uwadze szereg aspektów biznesowych, podatkowych, powiązań z dotacjami, itd.;
  • konsultujemy założenia z Klientem i w zależności od sytuacji z Kontrahentem przygotowujemy zasadniczą wersję dokumentu;
  • zapewniamy spełnienie wymogów formalnych umowy (asystując Klientowi u notariusza lub w trakcie licytacji publicznej, bądź aukcji).

Taka procedura umożliwia stworzenie umowy „na miarę”, osiągniecie planowanych celów i obniżenie ryzyka transakcji.