Windykacja

Realizując usługi windykacyjne, stawiamy na skuteczność oraz wysoką jakość. W ramach tej usługi proponujemy tzw. windykację ugodową polegającą na dochodzeniu dla naszych Klientów wymagalnych należności, również przeterminowanych. Fundamentalne znaczenie dla procesu odzyskiwania należności ma szybka reakcja i konsekwencja w dochodzeniu roszczeń. Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria podejmuje niezbędne czynności mające na celu realizację zobowiązania:

  • wysyła wezwania do zapłaty,
  • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
  • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.