Compliance

Kancelaria pomaga zapewnić zgodność z obowiązującymi normami, politykami i przepisami prawa.

Naszym kluczowym wyzwaniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie z czym spółka lub instytucja musi lub powinna być zgodna a następnie ograniczanie ryzyka braku takiej zgodności.

Zadaniem compliance jest ocena zgodności działalności organizacji w następujacych się obszarach:

1. regulacje zewnętrzne

  • ustawy i rozporządzenia
  • dobre praktyki, kodeksy branżowe, inne wytyczne

2. regulacje wewnętrzne organizacji

  • wdrożone procedury, instrukcje, zarządzenia

3. standardy etyczne

Proces compliance obejmuje w szczególności analizę obszarów w zakresie:

  • oceny zgodności
  • monitorowania i raportowania zgodności
  • analizy ryzykasystemu
  • zgłaszania i wyjaśniania incydentów

Zwieńczeniem każdego audytu compliance jest sporządzenie raportu obejmującego wszystkie ryzyka prawne (pogrupowanie na podstawie ich stopnia istotności – od niskiego do wysokiego) wykryte podczas badania. Raport końcowy zawiera również rekomendacje mające na celu zniwelowanie wykrytych ryzyk i niezgodności oraz sugerowane rozwiązania mogące usprawnić funkcjonowanie spółki oraz lepsze zabezpieczenie jej interesów.