Compliance

Chcesz uzyskać zgodność (Compliance) z obowiązującymi normami, politykami i przepisami prawa?

Kluczowym wyzwaniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie z czym spółka lub instytucja musi lub powinna być zgodna a następnie ograniczanie ryzyka braku takiej zgodności.

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Analiza ryzyka

Pomagamy Twojej firmie przewidzieć problemy prawne, a także doradzam, jak skutecznie im zapobiegać. Naszą rolą jest zidentyfikowanie zagrożeń związanych z brakiem zgodności z przepisami prawa. Analizujemy Twój biznes, proponujemy rozwiązania zapobiegawcze.

Ocena zgodności

Przeprowadzamy audyt Compliance, którego zwieńczeniem jest sporządzenie raportu obejmującego wszystkie ryzyka prawne (pogrupowanie na podstawie ich stopnia istotności – od niskiego do wysokiego) wykryte podczas badania. Raport końcowy zawiera również rekomendacje.

Monitorowanie i raportowanie zgodności

Prowadzimy działania mające na celu bieżące niwelowanie wykrytych ryzyk i niezgodności oraz sugeruję rozwiązania mogące usprawnić funkcjonowanie spółki oraz lepsze zabezpieczenie jej interesów

Zgłaszanie i wyjaśnianie incydentów

Zarządzamy procesem obsługi zgłoszeń nieprawidłowościach i nadużyciach, w szczególności przekazywanych przez sygnalistów

Wdrożenie obsługi sygnalistów

Przygotowujemy skrojony pod konkretne firmy proces obsługi zgłoszeń sygnalistów i procedury postępowania z ich zgłoszeniami oraz zapewnienia anonimowości zgłaszającym nadużycia

Budowa kultury Compliance w organizacji

Realizujemy program Compliance z dedykowanymi blokami dla zarządów, kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych działów. Pomagamy wdrożyć narzędzia zarządzania zgodnością.

Skontaktuj się z nami . Odezwiemy się w ciągu kilku godzin.

Nasza wiedza, doświadczenie, zdolność analitycznego myślenia oraz wielopłaszczyznowy i opierający się intuicji sposób myślenia umożliwi nam zaobserwowanie niepożądanych zachowań w Twojej organizacji.
Marzena Tyl
Marzena Tyl

Zadaniem Compliance jest ocena zgodności działalności organizacji w następujących się obszarach:

Nasze usługi

Virtual Compliance Officer

Kancelaria zapewnia stałą obsługę Compliance Officera (outsourcing) mająca na celu zapewnienie zgodności organizacji z wymogami regulacyjnymi. Usługa jest realizowana zdalnie.

Audyt Compliance

Kancelaria sprawdza procesy w organizacji pod kątem zgodności z regulacjami zewnętrznymi, wewnętrznymi oraz kodeksem etyki. Przygotowujemy analizę ryzyka oraz raport oceny zgodności wraz z rekomendacjami.

Wdrożenie dyrektywy sygnalisty

Kancelaria pomaga wdrożyć system zgłaszania naruszeń w organizacji. Wspiera w przygotowaniu procedury sygnalizty oraz regulaminu. Instruuje jak prowadzić postępowania wyjaśniające, zapewnić ochronę sygnalisty, z jakich kanałów zgłaszania naruszeń korzystać oraz jak prowadzić rejestr i tworzyć raporty.

Konsultacje i szkolenia

Prowadzimy konsultacje i szkolenia z zakresu Compliance dedykowane dla konkretnej organizacji, z dedykowanymi blokami dla zarządów, kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych działów.