RODO

Chcesz dostosować funkcjonujące w firmie zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych do wymogów RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)?

Przeprowadzając wdrożenie ochrony danych osobowych w pierwszej kolejności dokonujemy oceny działalności spółki pod kątem ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, ustalonej organizacji i kultury pracy oraz indywidualnych potrzeb, a następnie przygotowujemy kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do Państwa potrzeb i wymogów zgodnych z przepisami RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Analiza ryzyka

Pomagamy Twojej firmie przewidzieć problemy prawne związane z ochroną danych osobowych, a także doradzamy, jak skutecznie im zapobiegać. Naszą rolą jest zidentyfikowanie zagrożeń związanych z brakiem zgodności z przepisami RODO.

Audyt zgodności z RODO

Weryfikujemy czy stosowane rejestry, procedury, dokumenty oraz środki techniczne spełniają aktualne wymagania RODO. Audyt zakończony jest raportem końcowym, który zawiera zalecenia i rekomendacje.

Stworzenie polityki ochrony danych osobowych RODO

Na podstawie zebranych informacji na temat działalności firmy, sposobów przetwarzania danych osobowych Kancelaria przygotowuje polityki ochrony danych osobowych zgodną w zapisami RODO

Utworzenie procedur i instrukcji RODO

Kancelaria przygotowuje komplet dokumentacji konieczny do wdrożenia RODO w firmie, m.in. procedury i instrukcje dotyczące prowadzenia rejestrów, zgłaszania incydentów, przetwarzania danych osobowych.

Aktualizacja RODO

Przeprowadzamy okresowe przeglądy wdrożonego w firmach RODO pod kątem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi w zakresie danych osobowych oraz orzecznictwem.

Edukacja w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Prowadzimy szkolenia wprowadzające w tematykę ochrony danych osobowych jak i utrwalające i aktualizujące wiedzę z zakresu RODO

Skontaktuj się z nami . Odezwiemy się w ciągu kilku godzin.

Dobre wdrożenie RODO to nie tylko kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych, kompletne rejestry czynności danych, ale przede wszystkim zmiana podejścia organizacji do ochrony danych osobowych.
Marzena Tyl
Marzena Tyl

Wdrożenie RODO w organizacji dotyka wielu obszarów:

Nasze usługi

Outsourcing funkcji IOD

Kancelaria zapewnia stałą obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych (outsourcing) mająca na celu zapewnienie zgodności organizacji z wymogami regulacyjnymi RODO. Usługa jest realizowana zdalnie.

Wdrożenie RODO

Kancelaria przeprowadza wdrożenie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki danej branży, ustalonej organizacji i kultury pracy oraz indywidualnych potrzeb, a następnie przygotowuje kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do potrzeb organizacji i wymogów zgodnych z przepisami RODO.

Audyt RODO

Kancelaria sprawdza procesy w organizacji pod kątem zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przygotowujemy analizę ryzyka oraz raport oceny zgodności wraz z rekomendacjami.

Konsultacje i szkolenia RODO

Kancelaria dla konkretnego problemu prawnego związanego z zagadnieniami RODO przygotowuje opinię prawną. Prowadzimy szkolenia z zakresu RODO dedykowane dla konkretnej organizacji, z dedykowanymi blokami dla zarządów, kadry kierowniczej oraz pracowników