Ochrona sygnalistów wkrótce stanie się powszechnym wymogiem

Dyrektywa sygnalisty

Ochrona sygnalistów wkrótce stanie się powszechnym wymogiem – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Czy Twoja firma jest na to gotowa?

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowuje ostateczną wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zgodnie z planami resortu, rząd ma przyjąć projekt do końca marca 2024 r. i skierować go do parlamentu.

Ustawa o sygnalistach ma wdrożyć w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta ustanawia zasady i procedury ochrony „sygnalistów”, czyli osób zgłaszających informacje uzyskane w związku ze świadczeniem przez nie pracy, które dotyczą naruszeń prawa.

Celem dyrektywy o sygnalistach jest – jak stwierdzają autorzy projektu ustawy – poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony sygnalistów.

Organizacje, firmy powinny już dziś pomyśleć o zachowaniu zgodności w zakresie systemu whistleblowingowego!

Jak przygotować firmę do nowych regulacji?

  1. Wdrożyć system zgłaszania naruszeń w organizacji.
  2. Przygotować procedurę oraz regulamin.

Co warto wiedzieć?

  • Jak prowadzić postępowania wyjaśniające .
  • Jak zapewnić ochronę sygnalisty – zachować poufność.
  • Jak korzystać z dostępnych narzędzi służących realizacji ustawowego obowiązku (w tym z jakich kanałów zgłaszania naruszeń korzystać).
  • Jak prowadzić rejestr i jak tworzyć raporty.