Business Continuity Planning

Business Continuity Planning – BCP

Business Continuity Planning – BCP – co to jest i czy compliance oficer powinien zainteresować się wnikliwiej tym zagadnieniem?

PCD czyli Planowanie ciągłości działania, (ang. Business Continuity Planning – BCP) jest to pojęcie które obejmuje działania w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów reaktywacji działań w obszarze kluczowych procesów organizacji, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mogliśmy przewidzieć.

W wyniku wystąpienia takich katastrofalnych skutków, żadna organizacja nie może „normalnie” funkcjonować. Założeniem PCD jest więc to, że organizacja nie może kontynuować działalności w podstawowej lokalizacji. Koniecznym zatem procesem jest wdrożenie systemu wznowienia kluczowych sekwencji działań w minimalnym niezbędnym zakresie, zapewniającym przetrwanie organizacji. Koniecznym do tej „roboty” jest compliance oficer, który przy wsparciu ekspertów za zakresu poszczególnych branż wskażę nie tylko elementarne zakresy działań mitygujących zagrożenia, ale również przeprowadzi analizę potencjalnych zagrożeń.

Planowanie Ciągłości Działania jest jednym z etapów szerszego procesu zarządzania ciągłością działania.
„Zarządzanie ciągłością działania jest częścią tzw. triady problemowej ryzyka operacyjnego, na która składają się: ryzyko operacyjne, bezpieczeństwo zasobowe oraz ciągłość działania. Zagadnienia te pozostają w nierozerwalnym związku, bowiem identyfikacja zagrożeń wyrażających ryzyko operacyjne oraz analiza i ocena tego ryzyka są prowadzone w celu ustalenia wytycznych zabezpieczania przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (prewencja) oraz w celu ustalenia wytycznych zapewniania ciągłości działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Z kolei podejmowanie zagadnień bezpieczeństwa oraz ciągłości działania jest sensowne tylko w kontekście ustalonych zagrożeń i przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka.” (Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarządzanie_ciągłością_działania)

Compliance Officer doskonale potrafi również odnaleźć się w tak skomplikowanym procesie, jakim jest Business Continuity Planning (BCP).