Grzechy sztucznej inteligencji – prywatność danych

Grzechy AI - Prywatnośc danych

Lista „grzechów” sztucznej inteligencji jest długa. Dyskryminację algorytmiczną, nieprzejrzystość działania systemów AI i ich ograniczona wiarygodność (tzw. problem czarnej skrzynki), dezinformacja i manipulacja (np. zjawisko deepfake’ów), inwigilacja i utrata prywatności, ograniczanie poczucia sprawczości człowieka czy wreszcie zwiększanie nierówności ekonomicznych i monopolizację rynków.

Przez najbliższe tygodnie postaram się przyglądnąć wyzwaniom etycznym stojącym przed twórcami, regulatorami, ale i całym społeczeństwem.

Na pierwszy ogień idzie: prywatność danych.

W kontekście rosnącego wykorzystania AI w różnych dziedzinach, gromadzenie i przetwarzanie danych staje się nieodłącznym elementem. Jednak jest to również obszar, który rodzi poważne obawy dotyczące ochrony praw jednostek i zachowania ich prywatności.

Europejski Inspektor Ochrony Danych stwierdził w sprawie ustawy #AI #Act, że niezwykle ważne jest, aby zakazano stosowania systemów sztucznej inteligencji, które stwarzają niedopuszczalne ryzyko dla osób fizycznych i ich praw podstawowych. Obejmuje to zakaz wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do automatycznego zbierania i rozpoznawania cech ludzkich i innych sygnałów behawioralnych w przestrzeni publicznej oraz kategoryzację osób na przykład na podstawie ich cech biometrycznych. #EIOD uważa , że należy zakazać stosowania systemów sztucznej inteligencji i systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka w tych kontekstach ze względu na ich wysoki poziom ingerencji w życie jednostek i ich wpływ na godność ludzką.

Największe obawy związane z prywatnością danych w AI to:

  1. Nadmierne zbieranie danych: Wiele systemów AI jest zdolnych do gromadzenia ogromnych ilości danych, co może naruszać prywatność użytkowników.
  2. Brak kontroli nad danymi: Użytkownicy często nie mają pełnej kontroli nad swoimi danymi, a ich informacje są wykorzystywane bez ich zgody.
  3. Przechowywanie i dostęp do danych: Bezpieczeństwo przechowywanych danych jest często kwestionowane, co może prowadzić do wycieków lub kradzieży informacji.

Zachowanie równowagi między korzystaniem z danych a szanowaniem prywatności jest kluczowym zadaniem dla twórców, regulatorów, aby zapewnić, że rozwijające się technologie sztucznej inteligencji będą działać w sposób etyczny i zgodny z prawami jednostek.