Grzechy sztucznej inteligencji – stronniczość alorytmów

Grzechy sztucznej inteligencji – stronniczość alorytmów

Wyzwanie etyczne związane ze sztuczną inteligencją, jakim jest stronniczość algorytmów, polega na niezamierzonym lub celowym wprowadzeniu uprzedzeń, nierówności lub dyskryminacji w działaniu systemów opartych na AI. Stronniczość algorytmów może występować w różnych aspektach, takich jak analiza danych, rekomendacje, przetwarzanie języka naturalnego czy rozpoznawanie obrazów.

Żaden model nie jest doskonały, co oznacza, że ​​można na jego podstawie dokonywać błędnych przewidywań. Jeśli te błędy systematycznie powodują niekorzyść grupy osób, mówimy, że model jest stronniczy/niesprawiedliwy. Na przykład:

  • nieuczciwy model mógłby częściej odrzucać wnioski o kredyt hipoteczny w przypadku kobiet niż mężczyzn.
  • nieuczciwy model mógłby tworzyć system medyczny, w przypadku którego prawdopodobieństwo wykrycia raka skóry byłoby mniejsze u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów rasy białej.

Jednym z głównych źródeł stronniczości jest jakość i zróżnicowanie danych wykorzystywanych do szkolenia algorytmów. Jeśli dane są niedoreprezentowane lub zawierają uprzedzenia, algorytmy mogą nauczyć się tych uprzedzeń i je wzmacniać. Przykładem jest system rekomendacyjny, który może promować treści lub produkty na podstawie wcześniejszych preferencji użytkowników, co prowadzi do tworzenia bańk informacyjnych i wzmacniania uprzedzeń.

Stronniczość algorytmów ma poważne konsekwencje społeczne i prawne, w tym naruszenia równości i prawa do niedyskryminacji. W przypadku systemów rekrutacyjnych, medycznych czy prawnych, błędne decyzje spowodowane stronniczością mogą prowadzić do realnych krzywd dla ludzi.

Aby rozwiązać to wyzwanie, konieczne jest podejście etyczne do projektowania, szkolenia i oceny algorytmów, w tym dbałość o jakość danych, audyt algorytmów oraz zrozumienie i eliminacja uprzedzeń.
Współpraca z ekspertami ds. etyki oraz prawnikami jest kluczowa w zapewnieniu uczciwego i zgodnego z wartościami społecznymi działania systemów AI.

Z pomocą przychodzi rownież dziedzina badań #Algorithm #Fairness ,której celem jest zrozumienie i skorygowanie tego rodzaju uprzedzeń. Leżąc na styku uczenia maszynowego i etyki, w szczególności swoim obszarem obejmuje:

  1. Badanie przyczyn błędu systematycznego w danych i algorytmach.
  2. Definiowanie i stosowanie miar sprawiedliwości (measurements of fairness).
  3. Opracowywanie metodologii gromadzenia danych i modelowania mających na celu tworzenie uczciwych algorytmów.
  4. Udzielanie porad rządom/korporacjom w zakresie tworzenia regulacji dotyczących uczenia maszynowego.